Personality Cafe banner
1 - 20 of 50 Posts

·
Registered
Joined
·
3,136 Posts
Yes, I live in Sweden but not in Örebro.
 
Joined
·
9,999 Posts
Intresseklubben ber om GPS-koordinater, tack.
 
  • Like
Reactions: Jayhm

·
Registered
Joined
·
3,136 Posts
Är det förjävla varmt, redan, i övriga sverige också eller är det bara här?

Varit sommarväder nästan hela maj.
Norrland har hittills haft en väldigt varm maj månad...hoppas det håller i sig.
 
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top